Saturday, 16 July 2011

Tuesday, 12 July 2011

LANTIKAN PENGAWAS 2011

MAJLIS PELANTIKAN PENGAWAS SK BESERI , PERLIS.
SESI 2011

Pengawas yang bakal dilantik mendengar taklimat daripada Puan Guru Besar


Menerima watikah pelantikan daripada Guru Besar

Bacaan ikrar Taat Setia kepada amanah yang diberikan

AKTIVITI SK BESERI 2011

MAJLIS PELANCARAN KEMPEN ANTI MEROKOK SK BESERI 2011


 Pn Guru Besar menyalakan api bagi merasmikan Kempen Anti MerokokSunday, 10 July 2011

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DALAM KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN


SINOPSIS: APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DALAM KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN
            Pengajaran  bahasa  dengan menggunakan komputer adalah antara kaedah pengajaran  yang  bahasa mampu mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru dan penguasaan kemahiran bahasa pelajar.  Pengajaran Bahasa Malaysia (BM) tidak terkecuali daripada pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Walaupun pengajaran BM hanya melibatkan penguasaan bahasa kelihatan amat mudah dikuasai.Namun terdapat beberapa  isu yang dianggap boleh mengganggu keberkesanan pengajaran.
            Oleh hal yang demikian, penggunaan komputer dalam pengajaran BM amat sesuai untuk memberi impak terhadap  permasalahan yang dihadapi. Guru BM sebagai pengendali pengajaran perlu mempunyai keterampilan dalam mengendalikan pengajaran bahasa berbantu komputer.Sebagai guru BM mereka sepatutnya  memahami konsep penggunaan komputer di dalam bilik darjah.Berdasarkan dapatan kajian didapati pemahaman sampel kajian terhadap PBBK (Pembelajaran Bahasa Berbantu Komputer) pada dasarnya PBBK dilaksanakan dengan pelajar berinteraksi dangan bahan tersedia di dalam computer. Pelajar akan menggunakan bahan tersebut dengan bantuan guru.
            Pelajar dapat mempelajari bahasa dengan mengikuti bahan  pembelajaran yang terdapat dalam CD dan guru melakukan pemantauan pembelajaran.  Pelajar menggunakan enjin pencarian (spt google) untuk mencari fakta ketika menulis karangan. Penggunaan internet ketika menguasai kemahiran bahasa seperti menulis karangan .Selain itu penggunaan LCD penggunaan bahan bantu elektronik yang lain mampu meningkatkan minat dan pemahaman pelajar.
            Dapatan kajian menunjukkan penggunaan computer dalam pengajaran dapat menambahkan minat pelajar terhadap BM .Pelajar yang pandai menunjukkan    minat menggunakan computer di dalam pengajaran(min 3.14).  Bagi pelajar yang lemah kurang menunjukkan minat(2.74).  Dalam hal ini pembinaan dan penggunaan bahan pembelajaran perlu lebih menekankan aspek multimedia dan interaktif bagi member kesan yang lebih kepada pelajar.Dapatan menunjukkan terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan computer dalam pengajaran seperti:
            a) Terdapat guru yang tidak mahir dalam mengendalikan pembelajaran berbantukan komputer.
            b) Guru menghadapi masalah masa yang perlu diberikan dalam menyediakan bahan,         
c) Komputer yang digunakan  di sekolah sering rosak dan ketinggalan dari segi kapasiti
            dan teknologi.
            d) Sistem penyelenggaraan komputer yang tidak cekap di sekolah.
e) Masalah bilik komputer juga mengganggu kelancaran.Terdapat guru yang tidak dapat menggunakan  bilik computer kerana sering digunakan pelajar lain.
Untuk mengatasi masalah itu beberapa langkah telah di ambil:
a) Wujudkan jaringan kerjasama antara panitia atau sekolah .
b) Sediakan peruntukan  yang sesuai untuk menyediakan teknologi komputer.
c) Wujudkan prasarana ICT yang sesuai.
d) Perlu ada kumpulan pembinaan bahan yang mendapat dorongan pentadbir.
e) Memberi lebih dorongan kepada pelajar supaya minat kepada komputer.
f) Semua guru BM perlu diberikan pendedahan aplikasi komputer.
Di sini dapat dirumuskan guru perlu menguasai konsep pengajaran bahasa berbantukan komputer agar pemahaman mantap.  Tiga kumpulan penting dalam pembelajaran bahasa Iaitu komputer,bahasa dan pembelajaran.  Guru pada peringkat awal perlu memahami konsep dan prosedur  pelaksanaan pengajaran  menggunakan komputer agar memberikan kesan yang optimum kepada pelajar.

Saturday, 9 July 2011

KATA- KATA HIKMAT


Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka).
Yang meninggikan darjat seseorang ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya.
( Aristotle )
Adab dan sopan itu lebih penting daripada makan dan minum.( Aristotle ).
Mahkota adab dan sopan santun lebih tinggi nilainya daripada mahkota yang bertahtakan ratna dan mutu manikam.( Budiman ).
Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. ( (Hamka).
Bertambah kuat kepercayaan kepada agama, bertambah tinggi darjatnya di dalam pergaulan hidup, dan bertambah naik tingkahlaku dan akal budinya. ( Hamka ).
Pergaulan mempengaruhi didikan otak.Oleh itu, untuk kebersihan jiwa hendaklah bergaul dengan oarang-orang beradab dan berbudi mulia yang dapat kita kutip manfaatnya. (Hamka).
Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. ( Imam Al-Ghazali).
Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja.Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir.Dengan jalan menambah kecerdasan akal,bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. ( Hamka).
Di dalam medan hidup,ada beberapa undang-undang yang harus dijaga dan diperhatikan.Ada yang berhubungan dengan kesihatan tubuh,dengan keberesan akal dan yang berhubung dengan kemuliaan adab dan budi. ( Hamka).
Kata Hukama," Hendaklah adab sopan anak-anak itu dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya.Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan. ( Hamka ).
Mengikut adab kesopanan,tetamu yang tidak menghormati diri dan tidak menghormati ahli rumah yang ditemui,bukanlah orang yang patut dihormati.( Hamka)
Orang beradab pasti pandai menghormati keyakinan orang lain,walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu. (Hamka).

Sesungguhnya orang yang termasuk orang yang baik-baik ialah orang yang paling baik akhlak dan adab sopannya. ( Maksud hadis ). http://insani.tripod.com/kata2.html#masa
selanjutnya
 

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

http://eprints.utm.my/5968/1/08-yahya.pdf